integrative medicine

...integrative medical care for family ...integracyjna opieka medyczna nad rodziną

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
integrative medicine

Oddychaj nosem

Email Drukuj PDF

Oddychaj Nosem przez ŚWIATOWY TYDZIEŃ - 16 do 20 września 2013

Organizatorzy: Fundacja Instytut Medycyny Integracyjnej w partnerstwie z Asthmacare.ie

 

Czy wiesz, że oddychanie przez usta może spowodować:

 • nieprawidłowy rozwój twarzy dzieci,
 • krzywe zęby,
 • chrapanie,
 • obturacyjny bezdech senny,
 • brak koncentracji,
 • ADHD,
 • problemy układu oddechowego, w tym astmę, katar sienny
 • u zdrowych - słabe wyniki sportowe?

 

 

Celem tygodniowej akcji Oddychaj Nosem jest podkreślenie jak wiele możemy zyskać oddychając nosem i pokazanie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z pozornie nieszkodliwym nawykiem - oddychaniem przez usta.


 

Oddychanie przez usta i astma

 

Wygląda na to, że astmatycy mogą mieć większą tendencję do oddychania ustami co może być czynnikiem w patogenezie astmy.

 

Chest. 1999 Dec; 116 (6) :1646-52. Droga oddychania u pacjentów z astmą. Kairaitis K, Garlick SR, Wheatley JR, Amis TC

http://chestjournal.chestpubs.org/content/116/6/1646.full

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10593789

 

 

Wymuszone oddychanie przez usta powoduje spadek czynności płuc u pacjentów z astmą łagodną w spoczynku oraz inicjuje objawy astmy u niektórych. Oddychanie przez usta może odgrywać rolę w patogenezie zaostrzeń astmy.

Respirology. 2008 Mar, 13 (4) :553-8. Wymuszone oddychanie ustami zmniejsza parametry czynnościowe płuc w astmie łagodnej. Hallani M, Wheatley JR, Amis TC.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18494947

 

 

W celu określenia związku pomiędzy wystąpieniem skurczu oskrzeli u młodych pacjentów z wieloletnią astmą oskrzelową podczas umiarkowanego wysiłku na bieżni a oddychaniem nosem lub przez usta poproszono pacjentów o “swobodne oddychanie” i zaobserwowano, że większość osób spontanicznie oddychało z otwartymi ustami. Następnie poproszono tą samą grupę osób aby oddychała tylko przez nos podczas ćwiczeń i zaobserwowano prawie całkowite zahamowanie odpowiedzi skurczowej w oskrzelach. Kiedy znów poproszono o oddychanie tylko przez usta podczas ćwiczeń, ponownie wystąpił skurcz oskrzeli odpowienio oceniony w takich badaniach jak spirometria, przepływ objętości relacji i pletyzmografia ciała. Wyniki te sugerują, że nosogardziel i jama ustna odgrywają ważną rolę w zjawisku skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem.

Am Rev Respir Dis. 1978 lipiec, 118 (1) :65-73. Korzystny wpływ oddychania przez nos na powysiłkowy skurcz oskrzeli. Shturman-Ellstein R, Zeballos RJ, Buckley JM, Souhrada JF.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/677559?dopt=Abstract

 

Badaniu poddano grupę piętnastu osób (pięć osób z asthmą wysiłkową, pięć z astmą bez związku z wysiłkiem i pięć osób zdrowych) w celu określenia wpływu oddychania nosem lub przez usta na odpowiedź powysiłkową oskrzeli w trakcie 6 minutowego biegu na równej powierzchni.

Każdy pacjent wykonał ćwiczenie 2 razy; pierwszy raz z klipsem na nosie, drugi raz z zamkniętymi ustami. FEV1 zostało zmierzone przed oraz natychmiast po ćwiczeniu a takżę w 5, 10, 15, 20, i 30 minucie po wysiłku. Spadek FEV1 o 20% lub więcej był uznany za skurcz oskrzeli.

Kiedy pacjenci zostali poproszeni aby oddychać tylko przez nos, zaobserwowano znaczące zmniejszenie się powysiłkowego skurczu oskrzeli w porównaniu do skurczu oskrzeli wywołanego poprzez wysiłek z oddychaniem przez usta, wskazując na korzystny wpływ oddychania nosem. Oddychanie nosem było również korzystne dla osób zdrowych. U osób z astmą nie wysiłkową niezabserwowano znaczącej różnicy. Badanie sugeruje, że część ustna gardła i nosogardziel odgrywają ważną rolę w wywoływaniu astmy wysiłkowej.

 

Allergy Clin. 1981 SEP 11 (5) :433-9. Wpływ oddychania nosem i przez usta na astmę wysiłkową. Mangla PK, Menon MP.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7318162

Oddychanie przez usta jest cechą hiperwentylacji. Skurcz oskrzeli wywołano u pacjentów z astmą za pomocą hiperwentylacji suchym powietrzem o stałym poziomie dwutlenku węgla. Odpowiedzi w różnych dniach nie różniły się istotnie i odpowiadały dokładnie reakcji obserwowanej po wysiłku. Średni spadek natężonej objętości wydechowej w ciągu jednej sekundy (FEV1) wynosił 36% w obu eksperymentach. Hiperwentylacja suchym powietrzem o stałym poziomie dwutlenku węgla, zastosowana w przeprowadzonym badaniu, była silnym stymulatorem i wywoływała powtarzalną odpowiedź. Metoda była fizycznie mniej wymagająca niż ćwiczenia i była możliwa do przyjęcia pacjentów.

Thorax. 1981 Aug; 36 (8) :596-8. Hiperwentylacja w trakcie ćwiczeń może wywołać astmę? Tweeddale PM, Godden DJ, Grant IW.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7314034

 

 

Oddychanie przez usta jest cechą hiperwentylacji. Pojawienie się napadów astmatycznych po wysiłku fizycznym jest powszechne w objawowej astmie. Astma wysiłkowa (EIA - exercise induced asthma) jest związana z hiperwentylacją; dobrowolna hiperwentylacja o stałym poziomie dwutlenku węgla może wywołać napad.

Obecnie powszechnie uznaje się, że astma wysiłkowa (EIA) i po hiperwentylacji (HIA) jest wywoływana przez wzrost strat ciepła i wody przez drogi oddechowe, co jest nierozerwalnie związane z hiperwentylacją. Rola straty wody i ochłodzenia dróg oddechowych nie jest jednoznaczna ale wydaje się w chwili obecnej, że podstawowym bodziecem jest  zmiana osmolalności płynnej powierzchni - śluzu nabłonka błony śluzowej. Jednak związek między ilością energii rozproszonej w drogach oddechowych i ciężkości EIA lub HIA istnieje, choć jest to mniej ścisłe niż kiedyś sądzono. Hiperwentylacja nadaje się lepiej niż ćwiczenia do ustalenia krzywej pomiędzy dawką a skurczem okrzeli a wentylacją minutową.

Mal Rev Respir. 1987, 4 (5) :217-23. [Testy prowokacyjne oskrzeli z użyciem hiperwentylacji]. [Artykuł w języku francuskim] Lockhart A.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3324231

 


MASZ DOŚĆ?

kataru? astmy, chrapania, bezdechu sennego, ataków paniki?


ODDYCHAJ NOSEM! www.odddychajnosem.org


siedem dni - siedem ćwiczeń ... już wkrótce...

0. Oddychaj nosem - swobodnie obserwuj jak powietrze wchodzi i wypływa przez nos


1. ODBLOKUJ nos w 3 min.


2. PŁYTKIE ODDYCHANIE + oddychanie przeponą


3. Chodzenie z zamkniętymi ustami


4. Chodzenie z zamkniętymi ustami ze wstrzymaniem oddechu


5. KROKI


6. KRÓTKIE i CZĘSTE WSTRZYMANIE ODDECHU - zatrzymaj atak paniki lub atak astmy

 

Fundacja Instytut Medycyny Integracyjnej

Email Drukuj PDF

Celem Fundacji jest:

1. działalność na rzecz rozwoju wiedzy w dziedzinie medycyny integracyjnej, profilatyki i edukacji zdrowotnej rodziny: dzieci, dorosłych.

2. popieranie i rozwijanie wzajemnej współpracy ośrodków w kraju i za granicą zajmujących się dziedziną wymienioną w punkcie 1.

3. skupienie wokół idei Fundacji lekarzy, psychologów, pedagogów, przedstawicieli nauk i społeczników, którzy chcą wpierać rozwój profilaktyki i leczenia, zdrowia rodziny.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. działalność szkoleniową, terapeutyczną, doradczą oraz informacyjną, organizowanie wykładów, spotkań, szkoleń i kursów,

b. stwarzanie korzystnych warunków dla rozwijania społecznej, naukowej i edukacyjnej działalności,

c. utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego osób udzielających pomocy oraz kształtowanie ich świadomości etycznej w kontekście praktyki  zawodowej,

d. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu medycyny integracyjnej, współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz wszelkimi  instytucjami, w zakresie stosowania i rozwijania teorii oraz praktyki diagnostyki i leczenia oraz profilaktyki,

e. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i ośrodkami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą.

Zapraszamy do współpracy w ramach naszych stałych programów i akcji:

Regularnie co roku prowadzimy Wielkie Wiosenne Oczyszczanie, Akcję Ratowania Misia - dla najmłodszych. W ostatnim czasie postanowiliśmy wspierać polskie przedszkola samorządowe i niepubliczne w zakresie żywienia w ramach kampanii Zdrowy Przedszkolak.org. Szczegóły na naszych stronach internetowych i nowej stronie kampanii ZdrowyPrzedszkolak.org

Adres: ul. Długa 10/79, 32-065 Krzeszowice

KRS: 0000393977

NIP: 5130230238

Konto: Bank Pekao SA  26 1240 1444 1111 0010 4180 0862

Prezes Fundacji: Marek Lorenc, kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej…
 

Karmienie piersią

Email Drukuj PDF

Uwaga! Należy pamiętać, że podane informacje są ogólne i ich celem jest kształtowanie świadomości żywieniowej. Każdy powinien mieć indywidualnie dobraną dietę, która będzie zgodna z jego typem metabolicznym, stanem zdrowia, aktywnością, wiekiem, grupą krwi, a nawet porą roku.

Autor: Emilia Lorenc, diagnosta laboratoryjny, biolog molekularny, dietetyk

Przyszło na świat dziecko tak bardzo oczekiwane w miłości rodziców. Przez dziewięć miesięcy pod sercem matki otrzymywało to, co najlepsze aby przygotować się na przyjście na świat. Teraz mała istota zaistniała sama. Ale czy do końca?
Nadal jest bezbronna i nie jest w stanie przeżyć bez matki i ojca.
"Nim rozdzielili nas przez rozcięcie pępowiny leżałaś mała istoto na mojej piersi blisko serca bezpieczna i spokojna. I tak zostało dopóki się nie nauczyłaś mówić słowa.... Najpewniej czułaś się przytulona do piersi …"
Pierwsze sześć miesięcy dziecko powinno być karmione wyłącznie mlekiem matki. Zdarza się jednak, że matka nie jest w stanie wykarmić przez taki czas dziecka. Wówczas należy wprowadzić mleko zastępcze i wcześniej wprowadzać pokarmy stałe. Badania nad rolą pokarmu naturalnego dowodzą, że ma on silny wpływ na układ immunologiczny. Właściwości mleka chroniącego przed chorobami alergicznymi zależą w dużej mierze od diety matki.
Mleko matki jest najbardziej wartościowym pokarmem dla noworodka, nie potrzeba więc przez pierwsze sześć miesięcy niczym przepajać i dokarmiać jeśli rozwija się prawidłowo. Po pół roku można wprowadzać produkty spożywcze do diety dziecka ale przy równoczesnym utrzymaniu pokarmu naturalnego do 1-1,5 roku czasu.

Więcej…
 

Oczyszczanie i redukcja masy ciała

Email Drukuj PDF
Drenaż - oczyszczanie organizmu - jest to zwykle pierwszy etap terapii u naszych pacjentów. Obok diety, ruchu i pozytywnego myślenia, stanowi on kanon terapii naturalnych. Można go prowadzić za pomocą zabiegów fizykalnych, ziół, głodówki, medytacji i in. Czasem trudno osiągnąć zamierzony skutek przy powszechnym blokowaniu mechanizmów przemany materii i narządów wydzielania. Doskonalne sprawdza się drenaż homeopatyczny...czytaj dalej
Nadwaga i otyłość - ujęcie integracyjne
Lek. med. Anna Komorowska, Mgr analityki medycznej Emilia Lorenc, biolog molekularny, Lek. med. Marek Lorenc, LFHom
Dość szeroko omawiany jest dziś problem nadwagi i otyłości. Z jednej strony to moda na szczupłą sylwetkę, a z drugiej plaga, problem epidemii otyłości na całym świecie. Mnogość różnych programów odchudzania, szerokie spektrum diet prowadzi do prawdziwego zagubienia w temacie.
Bardzo trudno jest znaleźć coś dla siebie.
Proponujemy spojrzenie będące syntezą akademickiej koncepcji otyłości i zaburzeń metabolicznych oraz kilku wybranych, wzajemnie dopełniających się nurtów medycyny komplementarnej i alternatywnej (MKA) - homeopatii, homotoksykologii, izopatii i tradycyjnej medycyny chińskiej. Przedstawione poniżej ujęcie problemu jest z powodzeniem stosowane w wielu ośrodkach Medycyny Integracyjnej na świecie. [...]

 

Więcej…
 

Wprowadzanie pokarmów stałych dziecku

Email Drukuj PDF

Uwaga! Należy pamiętać, że podane informacje są ogólne i ich celem jest kształtowanie świadomości żywieniowej. Każdy powinien mieć indywidualnie dobraną dietę, która będzie zgodna z jego typem metabolicznym, stanem zdrowia, aktywnością, wiekiem, grupą krwi, a nawet porą roku.

Autor: Emilia Lorenc, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, biolog molekularny

Rozwój dziecka jest dla nas niezwykle fascynujący. Ma niepowtarzalne indywidualne cechy. Jest dynamiczny, w pierwszym roku mały człowiek ząbkuje, uczy się chodzić mówić, rozpoznawać otaczający go świat. Masa noworodka w ciągu trzech miesięcy podwaja się, a gdy ukończy pierwszy rok życia, jego waga urodzeniowa potroi się .
Przez pierwsze miesiące niemowlę delektowało się smakiem mleka matki. Po ukończeniu czwartego miesiąca życia dziecka rodzice zadają sobie nurtujące pytanie czy mleko matki jest jeszcze wystarczającym pokarmem czy już należy wprowadzać dziecku produkty stałe.
Jeśli nie ma przeszkód ze strony karmiącej lub dziecka zalecane jest by utrzymać karmienie wyłącznie piersią do skończenia szóstego miesiąca życia dziecka. Pomiędzy dzieckiem a matką jest nierozerwalna więź. To matka karmi, pielęgnuje z czułością, jest cały czas przy dziecku, tworzy pełen harmonii dom. Dla dziecka matka jest w centrum jego wszechświata.
Półroczne niemowlę potrafi okazać, że jest już gotowe do przyjęcia nowego pokarmu z zainteresowaniem patrząc na rodziców spożywających posiłek, sięgając do ich talerza po pokarm aby próbować.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2

polo burberry pas cher | survetement burberry pas cher chaussures pas cher